musliman

Në Ulqin ndërtohet xhami për një mijë faltor
Ka nisur grumbullimi i mjeteve financiare për ndërtimin e xhamisë në Fushë të Ulqinit.Xhamia do të jetë shumë funksionale: 1 mijë vende për falje, vend për mirëmbajtjen dhe pregaditjen e xhenazes (gasulhanja), mejtep, bibliotekë,sallë, kafiteri, vende për parkim etj. Deri më tash është blerë trolli i xhamisë dhe është punuar projekti ideor.Lusim Allahun Fuqiplotë që çdo ndihmë tuajën ta radhisë në vepra të mira. Xhirollogaria:510-12295-15 Informatat në tel/fax: Tel/fax:+382 30 413-257 Mobil :+382 69 037-681 Mobil... Vazhdo
Kush ishte çifuti mistik ? Shabatai Zevi…
Në vitin 1666 Shabatai do të shpallte se gjykimi hyjnor dhe Mbretëria e Zotit do jenë në duart e tij. Kaq ishte historia e së përpjetës së këtij njeriu. Pastaj fillon rrokullima. Factum: Në Enciklopedinë trevëllimëshe të shekullit XVIII dhe XIX, gjejmë se për çudi, në Perandorinë Osmane, vetëm një vend shiqptar/arnaut, veçohet ndër të tjerë dhe ai është Dulcigno apo Ulcini që do të thotë Ulqini/Ulcinj i sotëm. E habitshme. Vetëm e përmendin emrin e Ulqinit sepse që në shekullin XVII ai ishte vendi i... Vazhdo

February 19, 2008  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Kush ishte çifuti mistik ? Shabatai Zevi…
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,