na izjavu Ferhata Dinoša

Dio albanskih partija osudio Dinošinu izjavu, DPS bez komentara
Nemoj tako brate Ferhate Osu?ujem stav Ferhata Dinoše, kazao Siništaj.Ne shvatim da je politi?ar koji je branio svoj narod od navale nacionalizma mogao da da ovakvu izjavu, naveo Raoni?. Neshvatljivo je da ovakve poruke stižu od ?ovjeka ?ija partija vodi resor za zaštitu manjina – naglašava Camaj Dio albanskih politi?kih predstavnika u Crnoj Gori osudio je ju?e izjavu lidera Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše da “albanski patriota ne može biti pravoslavni zet”. On je to saopštio u polemici koju je na stranicama... Vazhdo

January 21, 2009  :: Politika :: Comments Off on Dio albanskih partija osudio Dinošinu izjavu, DPS bez komentara
Tags: , , , , , , , , ,