na Velikoj plaži

U Ulcinjskoj rivijeri zadovoljni sezonom, ali ne i profitom
Višak radnika odnio zaradu Ulcinj – “Ulcinjska rivijera” je ove sezone imala zavidan nivo vanpansionske potrošnje i ukupne posjete koja je najbolja u prethodne dvije decenije, ali bi finansijski efekti bili mnogo bolji da nije nekih limitirajućih faktora koji se, prije svega, ogledaju u višku radnika, saopšteno je „Vijestima“ u toj kompaniji. “Jedan od limitirajućih faktora za rentabilno poslovanje \’Ulcinjske rivijere\’ je i veliki broj radnika. Takođe, na poboljšanju smještajnih kapaciteta, osavremenjavanju... Vazhdo

September 16, 2010  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on U Ulcinjskoj rivijeri zadovoljni sezonom, ali ne i profitom
Tags: , , , , , , , ,

Najcistije u Ulcinju
BUDVA – Plava zastavica, me?unarodni simbol ?iste vode, dobre usluge i besprekornih plaža, vijori?e se ove sezone na 19 crnogorskih kupališta. Me?unarodni žiri, sa sedištem u Kopenhagenu, u svoj program “Plava zastavica”, uvrstio je plaže ?iju je kandidaturu a samim tim i garanciju kvaliteta, podnela, po?etkom marta, Nacionalna komisija Crne Gore. Najviše oznaka kvaliteta dobio je Ulcinj, ?ak sedam i sve na Velikoj plaži koju krasi ?isto more (Majami, Toni gril, Kopakabana, MCM bi?, Evropa bi?, Safari bi? i Tropikana).... Vazhdo
U HTP ULCINjSKA RIVIJERA PO?ELE INTENZIVNE PRIPREME ZA LjETNJU SEZONU
Plažni barovi na Adi Zimska sezona bila jedna od najuspješnijih. Saniraju se objekti u naturisti?kom naselju i grade sportski tereni na Velikoj plaži Ulcinj – Protekla zimska sezona bila je jedna od najuspješnijih u HTP Ulcinjska rivijera. Dobri rezultati u zimskom periodu posebno su motivisali ?lanove tog kolektiva da krenu u intenzivne pripreme za ljetnju sezonu, od koje o?ekuju rezultate bolje od prošlogodišnjih. Hotel „Olimpik“ sre?en je prije zime i u njemu je ostvareno ove zime 8.527 no?enja, što je 70 odsto... Vazhdo

April 6, 2010  :: news :: Comments Off on U HTP ULCINjSKA RIVIJERA PO?ELE INTENZIVNE PRIPREME ZA LjETNJU SEZONU
Tags: , ,

Usvojena studija lokacije za komplekse na Velikoj Plaži i Port Mileni
Vlada je na ju?erašnjoj sjednici usvojila tri studije lokacije, Turisti?ki kompleks na Velikoj plaži, Rt ?erane – Port Milena i Sektor 15. Ministar ure?enja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenovi? saopštio je da izabrano plansko rješenje u Studiji lokacije za Turisti?ki kompleks na Velikoj plaži nastoji da poboljša ekonomske uslove, naro?ito razvoja u sektoru turizma, zaštitu okoline, kulturnu i prirodnu zaostavštinu prostora. “Predvi?eno je realizovanje turisti?kih kompleksa, doka, svetionika, rezidencijalnih... Vazhdo

March 8, 2010  :: news :: Comments Off on Usvojena studija lokacije za komplekse na Velikoj Plaži i Port Mileni
Tags: , ,

Ada Bojana ponovo hit sezone
U HTP “Ulcinjska rivijera” o?ekuju nastavak dobre posjete i u septembru Ulcinj, 1. septembra-Najve?e Hotelsko turisti?ko preduze?e u Ulcinju uspješno se oporavlja poslije izlaska iz ste?aja i ove godine bilježi dobru popunjenost kapaciteta te s razlogom u tom kolektivu o?ekuju uspješnu poslovnu godinu. Nakon dobro obavljenih priprema i agresivnije i organizovanije promocije svoje ponude, ova sezona je rezultirala boljom popunjenoš?u kapaciteta, što zna?i i ve?im profitom. – Ovu sezonu, što se ti?e kvaliteta ponude,... Vazhdo

September 2, 2009  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Ada Bojana ponovo hit sezone
Tags: , , , , ,

Iznevjerena obe?anja Ulcinju
Naš Dubai u ritama Ni oni sa boljim pam?enjem ne bi se mogli sje­titi kada je realizova­no neko predizborno obe?anje u Ulcinju. Zaista za Ginisa: Ul­cinj, grad koji je sre­dinom osamdesetih godina prošlog vijeka bio turisti?ki centar Crne Gore, opština koja ima najve?e re­surse na Meditera­nu, na po?etku 2009. godine nema ?ak ni turisti?ku organizaciju (!?), da se ne govori o sportskoj hali, bolnici ili marini. ,,U Ulcinju kao da je vrijeme stalo”, ocje­na je novinara stranih medija koji su prošlog ljeta boravili u ovom gradu. Nevjerovatno... Vazhdo
Ulcinj:Identifikovan leš djevoj?ice na?en u solanskom kanalu
Džemile išla iz prošnje lcinj – Džemile Ibrahimi (11), ?iji je leš prona?en preksino? oko 18,45 ?asova u solanskom kanalu, u krugu fabri?kog postrojenja Solane “Bajo Sekuli?” u Ulcinju, tog dana prosila je po gradu i po ku?ama. To je “Vijestima” ju?e potvrdio njen djed Imer Ibrahimi, sa kojim je djevoj?ica povremeno živjela u opustjelom ?eškom kampu na Velikoj plaži. – Rano je otišla od ku?e da prosi. Rekli su mi da su je oko podne vidjeli na mostu, ali mi je crni glas stigao tek uve?e – kaže Ibrahimi.... Vazhdo

May 17, 2008  :: Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ulcinj:Identifikovan leš djevoj?ice na?en u solanskom kanalu
Tags: , , , , ,

Ulcinj:More razotkrilo narkomanska orgijanja
Ulcinj:Špricevi, igle i ostali medicinski otpad, razna obu?a i odje?a, limenke, plasti?ne kese i boce samo su dio arsenala koji su ju?e pronašli aktivisti NVO Zeleni korak ?iste?i nezakupljeno kupalište na Velikoj plaži u Ulcinju povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje. ‘’Mu?an i jeziv je osje?aj kupiti ove silne špriceve, igle i tablete. Imam osje?aj kao da su narkomani i sada tu, oko nas’’, požalio se Vijestima mladi? koji je sa bratom u?estvovao u akciji ?iš?enja. Predsjednik Zelenog koraka Dželal Hodži? tvrdi da su... Vazhdo

April 24, 2008  :: Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ulcinj:More razotkrilo narkomanska orgijanja
Tags: , , , , ,