ndërsa përveç pjesëmarrësve dhe ekspertëve vendorë në të morën pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Integrimeve dhe Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë

“Turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese”
Në Ulqin u mbajt konferenca e parë shkencore ndërkombëtare me titull “turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese” Të zhvillohet turizmi elitar dhe të ngritet bashkëpunimi me fqinjët. Në konkluzionet e konferencës, të miratuara në fund të saj, kërkohet që “turizmi të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve integruese në kushtet e krizës ekonomike së cilës duhet t`i kundërvihemi me një strategji konzistente, si pjesë e një strategjie afatgjate të zhvillimit”. Ulqin... Vazhdo