nënkryetar i LD në MZ

Bisedë me Tahir Gjonbalaj, këshilltar për ndërtim në komunën e Plavës
Park Nacional e jo tampon zonë Tahir Gjonbalaj është i lindur në Vuthaj në vitin 1962. Ka kryer fakultetin e ndërtimtarisë në Prishtinë. Është nënkryetar i LD në MZ. Punon si këshilltar për ndërtim në Komunën e Plavës . Koha javore: Kohë më parë subjektet politike shqiptare dhe përfaqësuesit e Bashkësive Lokale të Gucisë dhe Vuthajve si dhe OJQ “Alpet Shqiptare” dhe “Ma jep dorën” kanë lëshuar një komunikatë të përbashkët lidhur me shpalljen e Parkut Nacional “Prokletije”.... Vazhdo

April 16, 2008  :: Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Bisedë me Tahir Gjonbalaj, këshilltar për ndërtim në komunën e Plavës
Tags: , ,