Novi Pazar

Zaboravljeni grad Ulcinj,?e biti turisti?ka meka Južne Evrope
Grad koji drži rekord sa 217 sun?anih dana tokom godine Kada Vas, ve? kurtoazno upitaju “A kuda ideš?”, posle saznanja da ?ete ovo leto, ili pak, deo njega, provesti ipak na nekom drugom mestu, i to na moru, pa Vaš odgovor (gle ?uda!) glasi “U Ulcinj”, prva reakcija Vašeg sagovornika uglavnom je prazno, bezizražajno lice. Ve?inom stoga, što su ?uli, ve?ina jeste, za taj grad, i znaju, eventualno, da se nalazi južnije od Bara, i da je pun Albanaca. A tu se zaustavlja svako dalje interesovanje Vašeg sagovornika. Na... Vazhdo

Page 2 of 212