nvo

Grupa ulcinjiskih NVO: Vlada da poništi tender za Valdanos
– Kako se približava 1. mart, rok koji je Vlada Crne Gore postavila „Kjubus luksu“ za dostavljanje neophodnih bankarskih garancija na 222, a ne na bijednih dva miliona eura, sve je jasnije kakvoj je kompaniji naša Vlada htjela da ustupi to zakonom  zaštićeno područje. Sva njihova priča, neistine i obećanja ne mogu da sakriju suštinu: ta kompanija ne može da dostavi tražene garancije i nema  novaca za planirane investicije! Ne može ih ni biti obzirom da se radi o nekredibilnoj kompaniji, koja grca u dugovima i čiji... Vazhdo

February 22, 2011  :: news :: Comments Off on Grupa ulcinjiskih NVO: Vlada da poništi tender za Valdanos
Tags: , , ,

Džemal Perovi?: Ceo Ulcinj je na prodaju
ULCINJ(Beta)- Grupa nevladinih organizacija (NVO) i intlektualaca u Ulcinju prikupila je dosad 530 potpisa s ciljem da se opštinskoj skupštini predloži da usvoji deklaraciju o poništenju tendera za privatizaciju uvale Valdanos kod tog grada. Jedan od koordinatora te grupe, bivši poslanik Džemal Perovi? rekao je danas agenciji Beta da je potrebno još 70 potpisa za podnošenje predloga za pokretanje poništenja tendera. Prema recima Perovi?a, za poništenje tendera za Valdanos se zalažu i Srpska pravoslavna crkva i Islamska verska... Vazhdo

June 27, 2009  :: Bota :: Comments Off on Džemal Perovi?: Ceo Ulcinj je na prodaju
Tags: , , , , , , ,

Velika razvojna perspektiva Ulcinja
SVE?ANA SJEDNICA POVODOM DANA ULCINJA ULCINj- Dan opštine, kojim se simboli?no obilježava po?etak turisti?ke sezone, završetak berbe maslina, simbol odlaska pomoraca na more, a koji se slavi svake prve subote u aprilu, obilježen je ju?e sve?anom sjednicom Skupštine opštine Ulcinj u Centru za kulturu. U prisustvu mnogobrojnih gostiju iz društvenog i politi?kog života, predsjednik opštine Gzima Hajdinaga kazao je da je Ulcinj opština sa izuzetnom razvojnom perspektivom, te da u bliskoj budu?nosti o?ekuje po?etak velikih investicionih... Vazhdo
Ferhat Dinoša: Do aprila kvota za Albance
Vijesti prije 5 godina Predsjednik DUA Ferhat Dinoša najavio je da ?e novim zakonom o pravima manjina, “koji ?e biti ura?en u prvom kvartalu ove godine”, biti predvi?ena kvota albanskih poslanika u crnogorskom parlamentu. On je kazao da ?e se ta kvota odnositi isklju?ivo na predstavnike albanskih nacionalnih stranaka, i da Albanci, koji ?e eventualno biti izabrani na listama drugih partija, ne?e ulaziti u taj broj. Dinoša je naglasio da Albanci u Crnoj Gori ne žele secesiju, ve? “integracije u državne strukture”…... Vazhdo

January 30, 2009  :: Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ferhat Dinoša: Do aprila kvota za Albance
Tags: , , , , , , ,

Definisano crnogorsko obalno podru?je
Koordinaciono tijelo za izradu Strategije integralnog upravljanja obalnim podru?jem SIUOP na današnjem sastanku, na kojoj je predsjedavao ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenovi? usvojilo je kona?an tekst Strategije koji ?e biti proslije?en Vladi na usvajanje.   Tok izrade Strategije pratilo je Koordinaciono tijelo sastavljeno od predstavnika državnih organa i institucija i lokalnih samouprava.“SIUOP je dokument nastao iz obaveze utvr?ene Protokolom o zaštiti Mediterana, a u saradnji resornog Ministarstva i JP Morsko... Vazhdo

February 28, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Definisano crnogorsko obalno podru?je
Tags: , , , , , ,

Opština Ulcinj zaklju?ila je ju?e ugovore sa 10 lokalnih NVO
Ulcinj – Opština Ulcinj zaklju?ila je ju?e ugovore sa 10 lokalnih NVO o dodjeli novca iz budžeta za prošlu godinu. Za realizaciju projekata za koje je posebna komisija ocijenila da su zna?ajni za razvoj grada, Organizacija slijepih za Ulcinj i Bar dobila je 500 eura, NVO “Bjelogorac”, “Don ?on Buzuku”, “Anima”, “Ana e malit”, “Štoj” i “Razvoj ženskog preduzetništva” po 1.000 eura, a asocijacija “Ulcinj”, “Art Ulcinium” i “Novi... Vazhdo

February 27, 2008  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on Opština Ulcinj zaklju?ila je ju?e ugovore sa 10 lokalnih NVO
Tags: , , , , , , , , , ,