Odbornik Force Džaudet Cakuli

Ulcinjska Skupština i ju?e je vodila jalovu raspravu
Miloševi? i mra?ne sile u sali Ulcinj – Ulcinjska Skupština i ju?e je vodila jalovu raspravu o Izvještaju o radu organa lokalne samouprave za prošlu godinu u diskusijama i replikama, ali kao i prethodnog dana, nije uspjela do kraja radnog vremena da se izjasni o njemu. Odbornici se uglavnom nijesu doticali ta?ke dnevnog reda, neke diskusije trajale su i po skoro pola sata, a replike nerijetko i više od deset minuta. Bilo je rije?i i o Miloševi?u, mra?nim silama, deklaraciji, prodaji mlijeka i još mnogo ?emu drugom. Odbornik... Vazhdo
Ulcinjska skupština odlu?ila da smanji komunalne takse
Cakuli: Kriza vam je alibi Ulcinj – Usvajanjem odluke o lokalnim komunalnim taksama, odbornici u ulcinjskom parlamentu okon?ali su ju?e prvu sjednicu prvog redovnog zasjedanja. Za predlog odluke, kojim su utvr?ene takse niže i po nekoliko puta, glasalo je svih 29 prisutnih odbornika iako Skupština prethodno ve?inom glasova nije prihvatila nijedan od predložena ?etiri amandmana Force. Opozicija je tražila da sastavni dio odluke ?ine i zaklju?ci Skupštinskog odbora za finansije koji je od izvršnih vlasti tražio spisak svih... Vazhdo

May 8, 2009  :: news :: Comments Off on Ulcinjska skupština odlu?ila da smanji komunalne takse
Tags: , , , , , ,

Ulcinj: Gdje je nestalo 6 hiljada eura
Sukob koalicionih partnera u Ulcinjskoj skupštini Ulcinj – DUA i DPS, koji ?ine izvršnu, a imaju ve?inu i u zakonodavnoj vlasti Ulcinja, sukobile su se ju?e u lokalnom parlamentu zbog izvještaja o radu komisije za raspodjelu sredstava NVO sektoru iako je on na kraju usvojen ve?inom glasova uz zaklju?ak da bude dopunjen. Komisija je prošle godine, na osnovu javnog konkursa, trebalo da podijeli 30 hiljada eura, ali je 18 nevladinih organizacija, kako piše u izvještaju, dobilo 24.200. eura. Odbornik DPS Borislav Bašovi? poru?io... Vazhdo
Ulcinj: Za jedan kvadrat i do 250 eura
Rasprava u so ulcinj o predlogu odluke o komunalijama Ulcinj – Odbornici u ulcinjskom parlamentu po?eli su ju?e raspravu o predlogu odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta, ali je sjednica prekinuta nešto prije 15 ?asova, nakon što je odbornik PDP Kaplan Mu?aj svog kolegu iz redova DSA Basri Liku nazvao pogrdnim imenom, a opozicija u znak protesta napustila salu. Predsjednik parlamenta Muhamet Nika je nastavak sjednice zakazao za petak. Prema predlogu odluke, za sve objekte u ekstra zoni, kojoj pripadaju Stari grad,... Vazhdo
Video – Ulcinj: Budžet težak 16 miliona
Ulcinjska SO usvojila predlog plana prihoda i rashoda za 2009. Ulcinj – Sa 17 glasova i jednim uzdržanim, ulcinjska Skupština usvojila je ju?e predlog budžeta za 2009, planiran u iznosu od 16.220.800 eura. Odbornici Force, Demokratskog saveza i lider Demokratskog jedinstva Albanaca Ali Doda, nijesu se izjašnjavali o toj ta?ki dnevnog reda, dok je Dodin kolega iz partije Ragip Šaptahovi? podržao budžet. Iako je Skupština djelimi?no usvojila dva amandmana Force, odbornik te partije Nazif Cungu tražio je da se zbog brojnih... Vazhdo

December 30, 2008  :: Politika :: Comments Off on Video – Ulcinj: Budžet težak 16 miliona
Tags: , , , , , , , ,

Cungu: Guše privredu
Odbornici u ulcinju raspravljali i o taksama Ulcinj – Ulcinjska Skupština okon?ala je ju?e raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu, ali ?e se o toj ta?ki odbornici izjasniti danas na po?etku nastavka zasjedanja. U obrazloženju odluke isti?e se da je smanjenje plana prihoda i rashoda sa nešto više od 11 miliona eura na 7,35 miliona rezultat odustajanja od prodaje nepokretnosti u iznosu od 3.700.000 eura. Odbornici opozicije kritikovali su rebalans posebno apostrofiraju?i mali iznos sredstava opredijeljen za kapitalne izdatke i... Vazhdo

December 24, 2008  :: Politika :: Comments Off on Cungu: Guše privredu
Tags: , ,

Zasjedanje Skupštine Opštine Ulcinj obilježilo izlaganje gradona?elnika Gzima Hajdinage
Zbog mene neki imaju kompleks Ulcinj – Na osnovu revizorskog izvještaja koji je obavila podgori?ka firma „Reviko“, odbornici ulcinjske Skupštine ju?e su, ve?inom glasova, usvojili predlog završnog ra?una za 2007. U izvještaju revizora isti?e se generalno pozitivna ocjena o planu prihoda i rashoda za prošlu godinu, ali se navode i neke manjkavosti, što je motivisalo opozicione odbornike da se obruše na taj dokument. Odbornik Force Nazif Cungu kazao je da postoje evidentne razlike u izvještajima revizora i Sekretarijata... Vazhdo

December 23, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Zasjedanje Skupštine Opštine Ulcinj obilježilo izlaganje gradona?elnika Gzima Hajdinage
Tags: , , , , , , ,