oebs

OEBS vratio televiziju državi
U skupštini završena rasprava o javnom servisu, ministar Mi?unovi? tvrdi: Podgorica – Novi zakon o javnim radio-difuznim centrima ne?e donijeti ništa novo, jer Demokratska partija socijalista ne želi da prepusti kontrolu nad Radio televizijom Crne Gore (RTCG), ocijenili su ju?e opozicioni poslanici u Skupštini. Oni su tokom rasprave o tom predlogu zaklju?ili da budu?e finansiranje RTCG iz budžeta, ne korespondira sa konceptom javnog servisa i evropskim standardima, konstatuju?i da se ponovo „vra?a“ državna radio televizija. Ministar... Vazhdo

December 17, 2008  :: Politika :: Comments Off on OEBS vratio televiziju državi
Tags: , , , ,

Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida
Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida Podgorica – Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperovi? saglasio se ju?e sa stavom lidera DUA Ferhata Dinoše da Albanci najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova proslave u krugu porodice, dodaju?i da isto treba da u?ine i oni koji zbog toga nijesu sre?ni. “Ako je neko sre?an zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, neka to zadrži u porodici, a isto tako, ako je neko zbog toga nesre?an, ne bi trebalo da svoje raspoloženje pokazuje van ku?e”, rekao je Kalamperovi? agenciji... Vazhdo

February 16, 2008  :: Politika :: Comments Off on Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,