otpadne vode

Divlji graditelji brži od stranih investitora  u Adi Bojani
Ulcinj.25.02.2008– Prirodna raskoš i neslu?eni razvojni potencijal Ade Bojane odavno su u notesima najmo?nijih svjetskih investitora. Ali, naro?ito u posljednje vrijeme i predmet nove pažnje divljih graditelja iz Ulcinja i ostalih krajeva širom Crne Gore. I dok vlada o?ekuje dobar odziv na nedavno raspisani tender za izražavanje interesovanja investitora za ostrvo, divlji graditelji sa obije strane Bojane postavljaju šipove i grade luksuzne objekte ne kriju?i se pritom od o?iju javnosti i nemare?i mnogo za upozorenja nadležnih... Vazhdo

February 25, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Divlji graditelji brži od stranih investitora u Adi Bojani
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zaštitite Port Milenu
Ulcinj – NVO “Zeleni korak” i “Bojana” pozvali su turisti?ku inspekciju da utvrdi da li hoteli i privatni pansioni koji ispuštaju otpadne vode u Port Milenu imaju upotrebnu dozvolu za rad, a glavnog inspektora Boža Vu?ekovi?a da obaveže sve zaga?iva?e tog kanala na koriš?enje filtera na ispustima mini-sistema za pre?iš?avanje. – Podržavamo aktivnosti Turisti?ke inspekcije koja kontroliše djelatnosti turisti?kih i ugostiteljskih objekata. Ono što najviše zabrinjava Ulcinjane i mnogobrojne turiste,... Vazhdo

February 13, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Zaštitite Port Milenu
Tags: , , , , , ,