pakicat ne mal te zi

Të Specifikohet kush është pakicë në Mal të Zi
Foto: Tahir Tahiri Përfaqësuesit e të gjitha këshillave nacionale në Mal të Zi janë këmbëngulës se me Draftligjin mbi të drejtat e liritë të pakicave duhet saktësisht se cilat janë pakicat në këtë shtet dhe për cilat bashkësi nacionale ka të bëjë ai akt,njofton KosovaLive. Ndiqni versionin origjinal nga Agjensia MINA Foto: Tahir Tahiri   Precizirati ko su manjine u Crnoj Gori Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama trebalo bi da sadrži preciznu odredbu o tome ko su manjine... Vazhdo