perla dent

Dentisti në Big Brother
16/04/09 19:51 “Big Brother” ka menduar për shëndetin e banorëve, duke i ofruar një shërbim nga klinika stomatologjike “Perla Dent”. Ari është banori i parë që ka bërë vizitën dhe i është nënshtruar shërbimeve të saj, duke u pasuar më pas nga të gjithë banorët me rradhë. Të gjithë banorët i kanë treguar dentistit problemet e tyre me dhëmbët, dhe ai është munduar t`u zgjidhë të gjitha problemet e tyre.  Vazhdo