Planit te Veprimit te Anëtarësimit (MAP)

KUMTESË – Mali i Zi ne MAP
Ne rastin e Vendimit të ministrave të jashtëm së NATO-së për përkrahjen e kërkesës për anëtarësimit në Planit te Veprimit te Anëtarësimit (MAP), shprehim kënaqësinë në këtë hap të rëndësishëm i cili shkon drejt integrimit të plotë në NATO. Një nga qëllimet e Forcës janë integrimet euroatlantike ashtu që në çdo përpjekje në realizimin e këtyre qëllimeve Forca do të jetë partner deri tek integrimi i plotë i Malit të Zi atje ku e ka vendin, në familjen e shteteve moderne evropiane. Roli vendimtarë... Vazhdo

December 8, 2009  :: Shtypi / Mediji :: Comments Off on KUMTESË – Mali i Zi ne MAP
Tags: , , , , , ,