Plaza tropikana Ulcinj

Na plažama prilazi za osobe sa invaliditetom
Standardi internacionalne kampanje „Plava zastavica“ nalažu da na teritoriji opštine makar jedna plaža koja je nosilac ove ekološko-turističke markice ima prilagođen pristup osobama sa invaliditetom. Bilo bi za očekivati da je ovo pitanje najprije uređeno državnim zakonskim aktima, ali nije tako. Kako kaže pi-ar Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Sandra Radulović, značajnije izmjene u pravilnicima nisu na vidiku. „Svakako da pisana pravila nisu jedino što treba da obaveže zakupce plažnih prostora da razmišljaju... Vazhdo

March 9, 2011  :: news :: Comments Off on Na plažama prilazi za osobe sa invaliditetom
Tags: ,