Predrag Boškovi?

Ulcinjani i dalje osporavaju prodaju turisti?kih lokacija
Najava kako bi vladarska familija iz Abu Dabija bila spremna da u izgradnju kompleksa na Velikoj Plaži uloži više milijardi eura iz crnogorske perspektive zvu?i vrlo primamljivo, me?utim, ima onih koji druga?ije misle. Tako gra?ani Ulcinja, posebno oni ?ija je imovina nacionalizovana, traže poništenje tendera za zakup Valdanosa, Velike Plaže i Ade Bojane. Kako na to reaguje centralna vlast, a kako gradona?elnik Ulcinja? Više od 500 Ulcinjana, kako u ponedjeljak prenose mediji, potpisalo je u nedjelju za tri sata deklaraciju kojom... Vazhdo