Qendra Alfa dhe Qendra Nansen Dialog

Si i shoh unë marrëdhëniet ndërmjet Malit të Zi dhe NATO-s
DUKE PRITUR “NA (fakën) – TO (në)” NATO, pa dyshim, do të thotë siguri dhe ai për ne është gjithmonë i rëndësishëm dhe do të thotë mundësi më të madhe të progresit në të gjitha sferat. Rrëfimi ka filluar, vetëm se pritet epilogu i tij! Rrëfimi ka filluar në momentin kur Mali i Zi u përcaktua në mënyrë të qartë për integrime euro-atlantike dhe në këtë mënyrë i ka caktuar vetvetes objektiv që të bëhet anëtare e Aleancës së NATO-s. Mirëpo, çdo tregim ka versionet e veta të cilat,... Vazhdo

May 18, 2009  :: Reportazh / Reportaža :: Comments Off on Si i shoh unë marrëdhëniet ndërmjet Malit të Zi dhe NATO-s
Tags: , , ,