Qeverisë së Kosovës

“Turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese”
Në Ulqin u mbajt konferenca e parë shkencore ndërkombëtare me titull “turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese” Të zhvillohet turizmi elitar dhe të ngritet bashkëpunimi me fqinjët. Në konkluzionet e konferencës, të miratuara në fund të saj, kërkohet që “turizmi të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve integruese në kushtet e krizës ekonomike së cilës duhet t`i kundërvihemi me një strategji konzistente, si pjesë e një strategjie afatgjate të zhvillimit”. Ulqin... Vazhdo