Ramë Lahaj

Program povodom dana opštine Ulcinj
Program povodom dana opštine Ulcinj 2.04.2009 11.00 Prijem vjerskih velikodostojnika u kabinetu predsjednika opštine. 18.00 Inauguracija tre?e faze javne rasvjete (Skretanje za Valdanos – Centar Kruta) 3.04.2009 11.00 Me?unarodni futbalski turnir, Stadion na Velikoj plaži 14.00 Inauguracija Dnevnog centra za hendikepiranu djecu, Dom kulure 18.00 Izložba fotografija bivših predsjednika Opštine Ulcinj, Dom kulture 4.04.2009 11.00 Sve?ana sjednica i akademija, Dom kulture 19.30 Muzi?ki koncert, Dom kulture 5.04.2009 11.00... Vazhdo
Programi i Festës të ditës së Ulqinit
Programi i Festës të ditës së Ulqinit 2.04.2009 11.00 Pranimi i klerikëve fetarë në Kabinetin e Kryetarit të Komunës. 18.00 Inaugurimi i fazës së tretë të elektrifikimit (kthesa për në Valdanos – qendra e Krythës) 3.04.2009 11.00 Turne ndërkombëtar në futboll, Stadiumi i Plazhit të madh 14.00 Inaugurimi i Qendrës ditore për fëmijë të hendikepuar, Pallati i kulturës 18.00 Ekpozita e ish-kryetarëve të Komunës së Ulqinit, Pallati i kulturës 4.04.2009 11.00 Kuvendi dhe akademia solemne, Pallati... Vazhdo