Rivierës së Ulqinit

Kumtesë për opinion: Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Malin e Zi
Foto nga :www.ulqini.de ...Tahir Tahiri - Kryetar i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Malin e Zi Këshilli  Nacional i Shqiptarëve në Malin e Zi shprehë shqetësimin për mënyrën dhe procedurën e shpalljes së tenderit për shitjen  afatgjatë të pjesëve më atraktive të rivierës së Ulqinit. Jemi të bindur se me këtë nuk i kontribohet rrespektimit të të drejtave të popujve pakicë, por as   pushtetit vendorë të Ulqinit   as të qytetarëve të saj për të qenë zot të pasuris së vet, e drejt e cila u... Vazhdo
Press Konferenca e Forcës – Pasojat e vendimeve të gabuara
Ulqin , 19.05.2009 Nr: 188/09 Pasojat e vendimeve të gabuara kërcënojnë vendet e punës Në situatën aktuale të ekonomisë së Malit të Zi dhe posaçërisht të Ulqinit, rënia e aktiviteteve ekonomike kohët e fundit shpeshherë ndërlidhet me krizën financiare botore, me këtë harrohet se vendimet e aprovuara në të kaluarën kan krijuar kushte që ekonomia e komunës dhe pikërisht shërbimet në sektorin e hotelerisë të jenë jashtë funksionit të saj themelor dhe pran shkatërrimit total. Situata me të cilën me vite... Vazhdo