RTCG

Manjina je premalo na malim ekranima
Istraživanje inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da RTCG ne poštuje ustav i medijske zakone Podgorica – Dnevne vijesti na albanskom jeziku “Lajmet” i nedjeljni magazin “Mozaiku” ne zadovoljavaju albanske gledaoce Televizije Crne Gore, pokazalo je istraživanje Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR). Istraživa?i su zaklju?ili da svi manjinski narodi više vjeruju lokalnim javnim servisima nego RTCG, koja ne potencira dovoljno kulturu i probleme razli?itih nacija. Albanci, koji su uz Rome jedina jezi?ka manjina... Vazhdo
OEBS vratio televiziju državi
U skupštini završena rasprava o javnom servisu, ministar Mi?unovi? tvrdi: Podgorica – Novi zakon o javnim radio-difuznim centrima ne?e donijeti ništa novo, jer Demokratska partija socijalista ne želi da prepusti kontrolu nad Radio televizijom Crne Gore (RTCG), ocijenili su ju?e opozicioni poslanici u Skupštini. Oni su tokom rasprave o tom predlogu zaklju?ili da budu?e finansiranje RTCG iz budžeta, ne korespondira sa konceptom javnog servisa i evropskim standardima, konstatuju?i da se ponovo „vra?a“ državna radio televizija. Ministar... Vazhdo

December 17, 2008  :: Politika :: Comments Off on OEBS vratio televiziju državi
Tags: , , , ,

Parlament bez prisustva opozicije usvojio tekst predsjedni?ke zakletve
Kad nema za zakon, ima za odluku Podgorica – Vidjevši da nema potrebnu dvotre?insku ve?inu za usvajanje predsjedni?ke zakletve zakonom, vladaju?a koalicija je to ju?e uradila skupštinskom odlukom, nakon više?asovnog kašnjenja. Bez prisustva ve?ine opozicionih stranaka, Odluku o utvr?ivanju teksta zakletve koju ?e predsjednik Crne Gore danas položiti pred poslanicima na Cetinju podržali su poslanici vladaju?e koalicije i Bošnja?ke stranke. Poslanici Srpske liste, PzP-a i Narodne stranke nijesu ni ulazili u skupštinsku salu u znak... Vazhdo

May 20, 2008  :: Politika, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Parlament bez prisustva opozicije usvojio tekst predsjedni?ke zakletve
Tags: , , , , ,