Shoqata Ana e Malit

Shoqata Ana e Malit në Staten Island,(NY), me kryesi të re
Me 13 Janar 2013 u mbajt Kuvendi Zgjedhor i Shoqatës Shqiptaro-Amerikane “Ana e Malit”, në Staten Island,(NY), ku muarën pjesë një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të diasporës së Anës Malit që jetojnë në New York dhe rrethinë. Për punën dhe aktivitetin e Shoqatës në tre vitet e kaluara foli kryetari i deritashëm, z. Naser Çobaj.I ftuar special nga vendlindja ishte mr. Sabri Salaj, kryetar i Bashkësisë Lokale në Katërkollë  (në Anë të Malit), i cili foli për mundësitë e bashkëpunimit në mes... Vazhdo

January 15, 2013  :: Bota :: Komente (7)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,