Skupština CG

OEBS vratio televiziju državi
U skupštini završena rasprava o javnom servisu, ministar Mi?unovi? tvrdi: Podgorica – Novi zakon o javnim radio-difuznim centrima ne?e donijeti ništa novo, jer Demokratska partija socijalista ne želi da prepusti kontrolu nad Radio televizijom Crne Gore (RTCG), ocijenili su ju?e opozicioni poslanici u Skupštini. Oni su tokom rasprave o tom predlogu zaklju?ili da budu?e finansiranje RTCG iz budžeta, ne korespondira sa konceptom javnog servisa i evropskim standardima, konstatuju?i da se ponovo „vra?a“ državna radio televizija. Ministar... Vazhdo

December 17, 2008  :: Politika :: Comments Off on OEBS vratio televiziju državi
Tags: , , , ,