spetaklit

Prova e pishinës
16/04/09 20:59 Prova e javës konsistonte në mbushjen me ujë të pishinës. Prova quhet e fituar në rastin kur në mbrëmjen e spetaklit të ditës së shtunë, niveli i ujit të pishinës të jetë maksimal. Banorët ishin të pajisur me kova për të mbushjen e ujit. Banorët janë imenjuar shumë për këtë provë.  Vazhdo