Suedezet ne Finlande

Loro Markiqi: Kuptimi i ngjashmërive të Suedezeve ne Finlande
Shqiptarët në Mal të Zi kanë filluar të kërkojnë të drejtat e veta në mënyrë të organizuar tek në vitet e nëntëdhjeta  Respektimi apo mosrespektimi i te drejtave dhe kuptimi i ngjashmerive dhe ndryshimeve ne realizimin e te drejtave te popujve pakice ne shtetet respektive, me te drejtat e shqiptareve ne MZ, se pari duhet te kemi te dhena te shumta. Ja disa qe kete materie e ilustrojne me se miri. Numri i popullit pakice dhe territori Suedezet ne Finlande numrojne rreth 23.000 vete dhe kryesisht jetojne ne territor kompakt,... Vazhdo