Sutjelu

Pomo? stiže putem SMS-a Ulcinju
Ulcinjska skupština o mjerama za sanaciju posljedica poplava Ulcinj – “?etrnaesto?lani krizni štab položio je ispit tokom nedavnih poplava koje su teško pogodile naš grad”, ocijenio je gradona?elnik Ulcinja i šef opštinskog kriznog štaba Gzim Hajdinaga na ju?erašnjem zasjedanju, prezentuju?i odbornicima informaciju o nastaloj šteti tokom poplava u toj opštini i preduzetim mjerama za sanaciju posljedica, što je bilo jedina ta?ka dnevnog reda. Hajdinaga je informisao odbornike da je do sada evidentiran 131 objekat ošte?en... Vazhdo

January 27, 2010  :: news :: Comments Off on Pomo? stiže putem SMS-a Ulcinju
Tags: , , , , , , , , , ,