Tender za Adu i Veliku plažu

Nema zainteresovanih za Adu i Veliku plažu
Podgorica – Rok za dostavljanje prijava za u?eš?e na tenderu za dugoro?ni zakup Velike plaže i Ade Bojane isti?e danas, a do sino? nije stigla nijedna prijava. Ukoliko ponuda ne bude ni danas, što je prema o?ekivanjima u Vladi vrlo vjerovatno, tender ?e biti poništen. Prema pravilima tendera, danas isti?e rok za dostavljanje “neobavezuju?ih” prijava, a kompanije ?ije bi ponude bile prihva?ene, kona?ne ponude trebalo bi da dostave do 15. februara 2010. godine. Kako sada stvari stoje, od toga ne?e biti ništa. Tenderska komisija... Vazhdo

October 15, 2009  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Nema zainteresovanih za Adu i Veliku plažu
Tags: , , ,