trudnice

U Ulcinjskom domu zdravlja otvorena škola za trudnice
Primarijus dr Gani Karamanaga, direktor ovdašnjeg Doma zdravlja “Bogdan Vujoševi?” je danas na sve?an na?in ozna?io po?etak radova škole za trudnice, koja je organizovana u ovoj ustanovi. U adaptaciji i opremanje prigodne sale, Dom zdravlja je uložio više od 4000 eura. Školom ?e rukovoditi dr Zulfije Duraku,specijalista ginekologije i akušerstva u saradnji sa kolegama ginekolozima dr Milanom Rolovi?em, dr Sadijom Holaj i dr Teutom Hodža. – Jednom sedmi?no ?emo održavati stru?na predavanja, a dva puta sedmi?no... Vazhdo

February 27, 2008  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on U Ulcinjskom domu zdravlja otvorena škola za trudnice
Tags: , , , , , , , ,