turizam u Ulcinju

Zimski turizam u Ulcinju
U saradnji sa turisti?kom oranizacijom Bara i Opštinom Ulcinj, HTP “Ulcinjska rivijera” predstavila je turisti?ku ponudu na Novosadskom sajmu turizma. Ana Živanovi? U saradnji sa turisti?kom oranizacijom Ulcinja i opštinom, HTP “Ulcinjska rivijera” predstavila je turisti?ku ponudu na Novosadskom sajmu turizma. Prema rije?ima portparola preduze?a, Ane Živanovi?, prvenstveno je promovisana zimska turisti?ka ponuda i aranžmani za sportske klubove. “Izdvojili smo specijalnu ponudu za sportiste koja predvi?a pun pansion... Vazhdo