TURIZMI MALOR

Potencialet  turistike të Anes se Malit
Vlera turistike kanë pothuaj të gjitha trevat e Ulqinit në format dhe dimensionet, varësisht nga resurset dhe shkalla e zhvillimit.Fizionomia e elementeve tërheqës të Ulqinit udhëzon qartë në rajonet malore,drejtimet e transitit turistik sikurse pika kufitare Sukubin – Muriqan, qytetet e mëdha që rrethojnë këto vise të Ulqinit dhe Shkodrës, komplekset turistike dhe pasuritë e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, lokalitetet e gjuetisë dhe fshatrat turistike. Ne etapën e parë të zhvillimit të turizmit theksi... Vazhdo
Ana Malit : Turizmi Rural dhe Malor i Ulqinit
Pothuajse të gjithë banorët e Kosoves dhe  veriut të Shqipërisë që jetojnë dhe punojnë si emigrantë në Itali dhe vende të tjera të Evropës Perëndimore kanë zgjedhur pikën e kalimit kufitar Sukubin – Muriqan, 13 km nga Shkodra, për të hyrë në Shqipëri dhe për të vazhduar rrugën ne destinacione tjera. Ky fakt është më bindës kur statistikat e marra nga pika e kufitare e Muriqanit flasin për rreth 3500 deri 4500 persona që hyjnë çdo ditë nga kjo pikë kufitare. Kostoja më e lirë, rruga më e mirë,... Vazhdo