u Vašingtonu SOFA

Crna Gora potpisala Sporazum o statusu snaga u okviru PzM
Crna Gora potpisala je danas u Vašingtonu SOFA sporazum u oviru programa Partnertsvo za mir, odnosno multilateralni sporazum izme?u država NATO i zemalja ?lanica Partnerstva o statusu njihovih snaga. Danas potpisanim sporazumom reguliše se status stranih jedinca dok se nalaze na teritoriji neke druge države i izme?u ostalog omogu?ava sprovo?enje zajedni?kih vojnih vježbi I obuke ?lanica NATO i zemalja u programu Partnesrtvo za mir. Tako?e se pruža odre?ena zaštita crnogorskim snagama u ostalim zemljama, partnerima Alijanse. Sporazum... Vazhdo

December 14, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Crna Gora potpisala Sporazum o statusu snaga u okviru PzM
Tags: , , ,