UDSH në Mal të Zi

Gjeloshaj reagim: “…prifti i pa punë i pagëzon edhe edhat…”
Mungesa e njëkohësisht rrudhja deri në pakuptueshmëri e artikulimit të interesit kombëtarë që është konstant e partisë UDSH në Mal të Zi e në veçanti “liderit” të sajë, i cili është i opsesionuar me personin tim, duke bërë me gisht, në mënyrë indirekte duke me quajtur dhëndër sllav, e kështu duke fut, pa pyetje në jetën time private. Sa për fillim dëshiroj të sqaroj lexuesit, e jo assesi ti rrëfehem  Dinoshës; se,  unë kam vu kurorë të shenjtë në Malësi, në kishën shqiptare Tuz, dhe kurora... Vazhdo

January 11, 2009  :: Shtypi / Mediji :: Comments Off on Gjeloshaj reagim: “…prifti i pa punë i pagëzon edhe edhat…”
Tags: , , , ,