Ura e Klleznës

Ura e Klleznës të evidentohet në regjistrin e monumenteve të kulturës
Ura e vjeter e Klleznes Kjo urë është ndërtuar prej guri mbi përroin e Megjyreçit, në vitin 1696, në Klleznën e Sipërme (komuna e Ulqinit). Ajo ka këto dimensione: gjatësia 12m, gjerësia 3.60m, lartësia nga fundi i lumit 9.26m, trashësia e gurëve te çelësi 80cm. Që nga ndërtimi i saj nuk është bërë ndonjë intervenim apo restaurim i saj, ndërsa në vitin 1982 ajo pësoi goditje, sepse mbi urë, pasi u hoqën gurët, u vendosën gypat e ujësjellësit të Millës, duke krijuar kanalin përkatës. Por për fat ura... Vazhdo

March 21, 2013  :: Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ura e Klleznës të evidentohet në regjistrin e monumenteve të kulturës
Tags: , , ,

Ura e Klleznës, monument i pambrojtur
Në çdo mjedis të qytetëruar, një monument kulture, siç është Ura e Klleznës, jo vetëm se do të mbrohej me ligj, por vazhdimisht do të kishte mbikqyrje nga ekspertët përkatës për ta mirëmbajtur duke mos lejuar që të humbuin vlerat arkitektonike dhe artistike, sepse monumentet janë historia e një mjedisi Nga kohërat më të hershme e deri në ditët tona në mjedise të caktura, në sajë të pengesave të rrjedhave ujore për qarkullim dhe komunikim janë ndërtuar ura të ndryshme, të cilat me kalimin e kohës me... Vazhdo
Ura e Klleznës – monument i kulturës
Prej kohërave më të hershme e deri sot janë ndërtuar ura të ndryshme, të cilat mund quhen vepra të artit. Edhe në Anë të Malit janë ndërtuar disa ura që kanë mundësuar qarkullimin pa pengesë të udhëtarëve. Ura më e njohur në këtë mjedis është ura e ndërtuar në fshatin Kllezën, të cilën pa mëdyshje mund ta quajmë monument më impozant të kësaj natyre jo vetëm në këtë trevë por edhe më gjerë. Kjo urë është ndërtuar prej guri mbi përroin e Megjyreçit, në vitin 1696, në Klleznën e Sipërme... Vazhdo

January 26, 2008  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Ura e Klleznës – monument i kulturës
Tags: , , , , ,