urbanizmi i ulqinit

Ulqini vazhdon të jetë një destinacion i lirë turistik,për shkak të mungesës së reklamës
Të huajit e dinë shumë pak për trashëgiminë kulturore-historike të Ulqinit për shkak të mungesës së reklamës. Ulqini është ndër destinacionet që ofrojnë turizëm me çmime të favorshme gjatë sezonit veror. Për shkak të marketingut jo efikas, vendi ynë nuk njihet në tregjet turistike të botës. Ndërkohë turistët nga rajoni  dhe të huajt shijojnë pushimet e tyre në vend dhe kjo duhet marrë parasysh nga ata që punojnë në degë. Këto përfundime rrjedhin nga një studim i kërkuar nga Ministria  e Ekonomisë,... Vazhdo
Marina e Ulqinit
Tregim i një qyteti pa port Port Milena si lokacion për vendparkimin e anijeve, me kushte të sotme reale urbanistike dhe duke u bazuar në fuqinë financiare të Komunës, me gjasë ofron mundësi vetëm për parkim horizontal buzë brigjeve të kanalit, kuptohet të rregulluara. Pra situata momentale, duke mos i marrë parasysh intervenimet e mëdha në objektet përreth, nuk ofron shanse të mëdha për marinë me atë konfiguracion të paraparë, por më tepër për një vendparkim të anijeve të madhësisë së vogël. Ky do të... Vazhdo