usaid montenegro

USAID-i, modernizon zyrat e Byrosë qytetare  në Komunën e Ulqinit + Foto
Mbasi u nënshkrua Memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Komunës së Ulqinit,dhe  Zyres së USAID-it (Agjensisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar në Mal të Zi) dhe Programit për administrim efikas në Mal të Zi, me çrast shënohet fillimi i bashkëpunimit. Memorandumin e mirëkuptimit që e nënshkruan, Z. Jakup Murati, Kryeadministrator i administratës lokale në Ulqin, Z. Timothou Donnay, shef i zyres së USAID-it në Mal të Zi dhe Z. Marc Lassman, shef i përfaqësisë East West Management Institute i cili me mjete të... Vazhdo

January 19, 2013  :: Lajmet / Vijesti, Reportazh / Reportaža :: Comments Off on USAID-i, modernizon zyrat e Byrosë qytetare në Komunën e Ulqinit + Foto
Tags: , ,