vse turista

Više turista samo u Crnoj Gori
HRVATSKI POSLOVNI DNEVNIK O TURISTI?KOJ SEZONI Zagreb(MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, prema dostupnim statisti?kim podacima, za sada jedini dobitnik aktuelne turisti?ke sezone koja je podbacila u ?itavoj Evropi. U Crnoj Gori boravi skoro 110 hiljada gostiju, što je dva odsto više nego u istom periodu prošle godine, a još više optimizma Crnogorcima bi mogla donijeti ova sedmica koja se tradicionalno smatra vrhuncem sezone, piše Poslovni dnevnik. Svjetska turisti?ka organizacija (WTO) prognozirala je ove godine pad turizma na... Vazhdo

August 4, 2009  :: Bota :: Comments Off on Više turista samo u Crnoj Gori
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,