xhamija e detarëve ne ran

Rindërtimi i xhamisë së ranës – së detarëve të Ulqinit
Plotësohet një ëndërr Përsëri pra në të njëjtin vend, në vendin që dikur ka qenë simbol jo vetëm i fesë Islame por edhe simbol i qytetit tonë do të rindërtohet xhamia me ndihmën e Perendisë, por edhe me ndihmën e të gjithë atyre të cilëve Perendia u ka dhënë mend dhe zemër që jo vetëm me pasuri materiale, por edhe me guxim të japin kontributin e vet për ndërtimin e xhamisë së Ranës. Këtu duhet të përmendet edhe Këshilli i BI-së që tash një kohë të gjatë është duke punuar për kthimin e pronës... Vazhdo