xhamija e lamit

Xhamia e Lamit në Ulqin
Pas ardhjes së turqve në Ulqin, në vitin 1571, u ndërtuan disa xhami dhe mejtepe, si dhe ruzhdije-medreseja e cila ka luajtur rolin e një shkolle të mesme. Në kohën e administratës turke, në Ulqin kanë ekzistuar 9 xhami, në mesin e të cilave edhe xhamia e Lamit,që gjendet në lagjen ‘Mahalla e re’ të Ulqinit.Në hyrje të kësaj xhamie ekziston pllaka ku shkruan se atë e ndërtoi Haxhi Alija në vitin 1689. Ekzistojnë disa gojëdhëna lidhur me emrin e saj.Supozohet se më e vërteta është ajo sipas së cilës emrin... Vazhdo
Rindërtimi i xhamisë së ranës – së detarëve të Ulqinit
Plotësohet një ëndërr Përsëri pra në të njëjtin vend, në vendin që dikur ka qenë simbol jo vetëm i fesë Islame por edhe simbol i qytetit tonë do të rindërtohet xhamia me ndihmën e Perendisë, por edhe me ndihmën e të gjithë atyre të cilëve Perendia u ka dhënë mend dhe zemër që jo vetëm me pasuri materiale, por edhe me guxim të japin kontributin e vet për ndërtimin e xhamisë së Ranës. Këtu duhet të përmendet edhe Këshilli i BI-së që tash një kohë të gjatë është duke punuar për kthimin e pronës... Vazhdo