za Albance u Crnoj Gori

Muslimani traže isti tretman kao i Albanci
Neprihvatljivo je da neko dobija ekskluzivna prava u Crnoj Gori samo zato što se poziva na ste?eno pravo – kaže Kurpejovi?  Najbolje bi bilo da se srpski i crnogorski korpus nekim balansiranjem definišu kao jedinstven a da se svi ostali na?u u prostoru koji se predvi?a za manjine – predlaže Siništaj Predstavnik albanske koalicije “Perspektiva” Vaselj Siništaj optimista je da ?e kona?no rješenje za zastupljenost manjina u slu?aju Albanaca biti zadržavanje posebne izborne jedinice sa pet mandata. On je “Danu”... Vazhdo