Zapadnom Balkanu

?ukanovi?: Vra?eno samopouzdanje klju? optimizma za budu?nost Crne Gore
Dobro zdravlje, li?nu i porodi?nu sre?u, uspjeh u poslu svim prisutnim i svim gra?anima, i da naša država, Crna Gora nastavi uspješan put ka ekonomskom i demokratskom prosperitetu, poželio je, na tradicionalnom Novogodišnjem prijemu za predstavnike politi?kog i javnog života, premijer Crne Gore Milo ?ukanovi?. Ocjenjuju?i godinu u odlasku, prejmijer je kazao: “Rezultat angažmana svih struktura, mogu slobodno re?i svih gra?ana Crne Gore, jeste jedna uspješna godina. Ja sam prije neki dan u susretu sa novinarima, kazao da ovu godinu... Vazhdo

January 1, 2009  :: Politika :: Comments Off on ?ukanovi?: Vra?eno samopouzdanje klju? optimizma za budu?nost Crne Gore
Tags: , , ,