zida

Grade uprkos zabrani u Ulcinju
Ulcinj – Republi?ka gra?evinska inspekcija zape?atila je devet gra?evina na samoj pjeni od mora na podru?ju ulcinjske opštine – saopštilo je Ministarstvo za ekonomski razvoj. Kako se navodi u saopštenju, Inspekcija za gra?evinarstvo tog Ministarstva zape?atila je tri bespravno sagra?ena objekta u zoni morskog dobra u Štoju i na Velikoj plaži. – Na Velikoj plaži je zape?a?en objekat investitora Nasera Ljulje, koji je nadogradnju prizemnog objekta otpo?eo bez gra?evinske dozvole i uprkos zabrani. U naselju Štoj zape?a?ena... Vazhdo
Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida
Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida Podgorica – Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperovi? saglasio se ju?e sa stavom lidera DUA Ferhata Dinoše da Albanci najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova proslave u krugu porodice, dodaju?i da isto treba da u?ine i oni koji zbog toga nijesu sre?ni. “Ako je neko sre?an zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, neka to zadrži u porodici, a isto tako, ako je neko zbog toga nesre?an, ne bi trebalo da svoje raspoloženje pokazuje van ku?e”, rekao je Kalamperovi? agenciji... Vazhdo

February 16, 2008  :: Politika :: Comments Off on Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,