HTP Ulcinjska rivijera u ste?aju – nikada nije bolje poslovala

January 3, 2008   | Anketë / Anketa

Turisti?ka sezona u hotelima Hotelsko turisti?kog preduze?a Ulcinjska rivijera još uvijek traje. U tom preduze?u, ne pamte, kada su njihovi objekti poslovali u oktobru, a pogotovo u novembru, što je slu?aj ove godine. Ste?ajni upravnik HTP Ulcinjska rivijera Miomir Jakši? napominje da je osnovni cilj preduze?a produžetak turisti?ke sezone, ali u toj mjeri da hotel nijedan dan u godini ne bude zatvoren. Trenutno su u hotelu Olimpik na pripremama fudbaleri mlade crnogorske reprezentacije, pred utakmicu koja ?e u subotu odigrati u Italiji.
Jakši? isti?e da nigdje u Crnoj Gori sportske ekipe ne mogu na?i bolje uslove za pripreme.
U krugu hotela na razdaljini od 30 do 150 metara nalazi se pet fudbalskih terena, atletska staza, skakalište u dalj, dva poligona za bacanje kugle, osam teniskih terena, poligoni za male sportove sa tri košarkaška terena, rukometni i odbojkaški teren- navodi Jakši?.
A u prilog tome, da nijedan grad u Crnoj Gori ne može parirati ponudi Ulcinja kada su u pitanju pripreme sportista potvrdio je i selektor mlade crnogorske reprezentacije Miodrag Radulovi?, i mladi i veoma perspektivni fudbaleri naše reprezentacije Stevan Joveti? – koji igra za Partizan i Mirko Durutovi? igra? FK Sutjeska.Sama ?injenica da smo ovdje po drugi put za kratko vrijeme, govori da su uslovi zaista izvanredni- najbolji u Crnoj Gori. Dobar smještaj, ljubazno osoblje i odli?ni fudbalski tereni- dio su fantasti?ne ponude – kazao je Radulovi?.
I mladi Joveti? navodi da boljih uslova na našim prostorima nema nigdje.
Jeste da nije kao u Evropi na pripremama, ali zasigurno je najbolje mjesto za pripreme u Crnoj Gori – rekao je Joveti?.
I Durutovi? se slaže, kaže da je na pripreme u hotel Olimpik dolazio i sa FK Sutjeska.
Kako bi što spremnije do?ekali zimsku sezonu, navodi Jakši?, hotel Olimpik ?e zatvoriti 20. novembra, kako bi sredili sve kvarove i ponudili perfektnu uslugu za predstoje?u sezonu. Jakši? o?ekuje da ?e na pripreme u Olimpik do?i još mnogo sportista iz Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine i naravno Crne Gore. A cilj Ulcinjske rivijere je, kako je kazao Jakši?, da ove godine ostvare još ve?i broj no?enja nego prošle, kada je za dva mjeseca ostvareno 7.000 no?enja.
Prošle godine kod nas je na pripreme bilo 24 fudbalske ekipe. Planiramo da ove godine broj no?enja uve?amo za 10-15 odsto, što bi ujedno bio i rekord od po?etka postojanja ovog preduze?a – naveo je Jakši?, dodavši da je veliki optimista kada je sudbina ovog preduze?a u ste?aju u pitanju.
Jakši? je još istakao da ?e u budu?e mnogo više pažnje usmjeriti i ka pripremama atleti?ara.
Na pripremama za ovogodišnji podgori?ki maroton bili su kod nas Ukrajinci, koji su oduševljeni uslovima. ?ak su nakon završetka maratona ostali još 10 dana u hotelu Olimpik- kazao je Jakši?, dodavši da postoji mogu?nost da maratonci iz Ukrajine i Rusije u velikom broju do?u na pripreme u Olimpik, jer njihove hladne zime im onemogu?avaju kvalitetan trening. A naši uslovi, navodi on, su idealni.
HTP Ulcinjska rivijera ostvarilo je i zapažene rezultate na nedavno održanom sajmu turizma u Novom Sada, gdje im je uru?ena i povelja Plava zvijezda.
Na Sajmu turizma u Novom Sadu posve?eno nam je mnogo medijske pažnje. Posebno interesovanje za boravak u našim hotelima pokazale su upravo sportske reprezentacije. A povelja Plava zvijezda je dokaz da turisti?ki poslenici zaista umiju da cijene sve ono što radimo – rekao je Jakši?.
Ste?ajni upravnik je i više nego zadovoljan poslovanjem preduze?a, što potvr?uju i brojke koje pokazuju da je tokom 10 mjeseci ostvareno 90.000 no?enja, te je zabilježen rast od 15 odsto u odnosu na lani.
Jakši?a posebno raduje, pored rasta broja gostiju i ostvarenih no?enja, rast prihoda, koji su u odnosu na prethodnu godinu, ve?i za 27 odsto. Jakši? isti?e i da su sve obaveze izmirene, te da HTP Ulcinjska rivijera, ništa nikome ne duguje.
Bitno je ista?i i da u objektima ovog preduze?a boravi sve više Poljaka i ?eha, dok njihove turisti?ke agencije pokazuju veliko interesovanje za odmor u Ulcinjskoj rivijeri.
Jakši?, kako smo i ?uli od njega, o?ekuje još uspješniju narednu turisti?ku sezonu, a upotpuni?e i svoju ponudu. HTP Ulcinjska rivijera predstavi?e svoju ponudu i na sajmovima turizma koji ?e uslijediti u martu u Berlinu, Pragu, Poljskoj, Ljubljani, Sarajevu, Beogradu i Budvi, a pojavi?e se i na turisti?koj berzi u Prištini.

Suzana Gani?

 

www. republika.cg.yu/

3