Crna Gora: Protiv masovnog turizma

January 10, 2008   | Turizmi / Turizam

Iako je prema broju no?enja, posjeti i finansijskim podacima protekla godina bila najbolja u posljednjih 15, ona je pokazala i odre?ene nedostatke u turisti?koj ponudi Crne Gore, prvensteno kada je u pitanju infrastruktura – ocijenili su iz Crnogorskog turisti?kog udruženja (CTU).
“Svi segmenti infrastrukture bili su optere?eni od putne do sistema vodosnabdijevanja i regulacije otpadnih voda. Ovakva situacija potvrdila je da Crna Gora ne može i ne smije biti koncipirana kao destinacija masovnog turizma” kazao je predsjednik CTU Predrag Jeluši? agenciji Mina-business. On je rekao da prostor kao osnovni resurs ne može biti optere?en velikom koncentracijom gostiju u kratkom periodu.
Prema mišljenju Jeluši?a, za narednu i sljede?e sezone mora se osmisliti na?in segmentiranog iniciranja tražnje u razli?itim periodima sezone kako bi se “amplituda sezonskog optere?enja špica od nekih šest sedmica ispeglala i produžila na nešto duži period ravnomjernijeg optere?enja od na primjer 180 dana”.
“Vjerujem da se vrlo mali broj gostiju u avgustu u Budvi, bez obzira u kom vidu smještaja su boravili, osje?ao udobno uzimaju?i u obzir ukupni doživljaj destinacije u tom trenutku” naveo je Jeluši?.

5