Od Ulcinja do Herceg Novog,30 hiljada kvadrata novog plažnog prostora

January 12, 2008   | Turizmi / Turizam

Crna Gora: U 2008 oko 30 hiljada kvadrata novog plažnog prostora

U 2008. godini Crna Gora ?e dobiti oko 30 hiljada kvadrata novog plažnog prostora od Herceg Novog do Ulcinja, najavio je direktor JP Morsko dobro Rajko Barovi?. Rije? je o neuredjenom dijelu obale, ?ija izgradnja ?e biti samo po?etak projekata kojima bi se izgradili ekskluzivni plažni prostori narednih godina, kaže Barovi?. Kad je rije? o Budvi, Izrada Studije o lokaciji, odnosno proširenje Slovenske plaže, jedan je od najvažnijih poslova JP Morsko dobro u narednoj godini, kojim bi se uklonili privremeni objekti na dijelu od priobalja do šetališta. Sumiraju?i godinu na isteku, Barovi? ?e 2007. pamtiti po usvajanju Plana posebne namjene za Morsko dobro.
“Nakon osam punih godina Skupština Crne Gore je usvojila taj plan, koji precizno odredjuje gdje se i koliko može graditi crnogorska obala”, podsje?a Barovi?. Protekle sedmice raspisan je i tender za 17 studija o lokaciji u zoni Morskog dobra od Ulcinja do Herceg Novog. U 2008. godini Crna Gora ?e dobiti oko 30 hiljada kvadrata novog plažnog prostora od Herceg Novog do Ulcinja, najavio je direktor JP Morsko dobro Rajko Barovi?. Rije? je o neuredjenom dijelu obale, ?ija izgradnja ?e biti samo po?etak projekata kojima bi se izgradili ekskluzivni plažni prostori narednih godina, kaže Barovi?.
Kad je rije? o Budvi, Izrada Studije o lokaciji, odnosno proširenje Slovenske plaže, jedan je od najvažnijih poslova JP Morsko dobro u narednoj godini, kojim bi se uklonili privremeni objekti na dijelu od priobalja do šetališta. Sumiraju?i godinu na isteku, Barovi? ?e 2007. pamtiti po usvajanju Plana posebne namjene za Morsko dobro. “Nakon osam punih godina Skupština Crne Gore je usvojila taj plan, koji precizno odredjuje gdje se i koliko može graditi crnogorska obala”, podsje?a Barovi?. Protekle sedmice raspisan je i tender za 17 studija o lokaciji u zoni Morskog dobra od Ulcinja do Herceg Novog.

Crna Gora me?u 30 top turisti?kih lokacija

Crna Gora me?u 30 top turisti?kih lokacija

Ulcinj

Crna Gora je svrstana me?u 30 najatraktivnijih svjetskih lokacija koje su predstavljene na prestižnom svjetskom turisti?kom vodi?u “Lonley planet”, saopštilo je Ministarstvo turizma. Crna Gora se našla na “Plavoj listi”, na kojoj je predstavljeno 30 najatraktivnijih turisti?kih destinacija u koje se, po njihovoj preporuci, “mora oti?i tokom naredne godine”.Turisti?ki vodi? “Lonley planet” izlazi na svim kontinentima i usmjeren je na promociju najatraktivnijih destinacija u svijetu, ?ije preporuke svakog mjeseca preuzme oko pet miliona ljudi.Pored Crne Gore, na listi su Majami, Butan, Kolorado, Malezija, Bolonja, Damask i još 23 atraktivne destinacije.

Crna Gora je to mesto zaslužila zahvaljuju?i dinami?nom turisti?kom razvoju, intenzivnim promotivnim aktivnostima na me?unarodnom tržištu, kao i globalnim kampanjama posredstvom televizijskih mreža, ocjenilo je Ministarstvo turizma.

Crna Gora me?u 30 top turisti?kih lokacija

Sveti Stefan

Kao jedna od najatraktinijih turisti?kih destinacija u Evropi, Crna Gora je predstavljena na globalnim televizijskim kanalima CNN, Euronews i Travel channel .

U Ministarstvu smatraju da su te prezentacije zna?ajno doprinjele pozicioniranju Crne Gore na me?unarodnom tržištu i privla?enju visokoplatežne klijentele sa strateški važnih tržište centralne, zapadne i sjeverne Evrope i svijeta.

1