Kosovo prijeti i turisti?koj sezoni Crne Gore

February 28, 2008   | Turizmi / Turizam

Koliko ?e se novonastala previranja na Balkanu, nastala usljed kosovske nezavisnosti, odraziti na ovogodišnju sezonu ostaje da se vidi, ali prvi nagovještaji o?ekuju se na beogradskoj turisti?koj berzi koja po?inje za dva dana u Beogradu.
Mada su crnogorski turisti?ki poslenici optimisti i smatraju da ?e gosti iz okruženja ove sezone do?i u Crnu Goru, isto tako su ubije?eni, a to potvr?uju i informacije iz agencije, da nijedan aranžman iz daljih zemalja nije otkazan.
Vijesti pišu da posebno brine ?injenica da je Srbija zaprijetila da ?e zahladnjeti odnose sa svim zemljma koje priznaju nezavisno Kosovo, što bi se sigurno odrazilo i na dolazak gostiju sa tog tržišta, ukoliko bi kojim slu?ajem Crna Gora prije ljeta priznala državnost.
Prema zvani?nim podacima Nacionalne turisti?ke organizacije, prošle godine na crnogorskoj obali ljetovalo je 1,13 miliona inostranih gostiju od kojih ?ak 40 odsto, ili njih 450 hiljada iz Srbije. To dovoljno govori da je to tržište izuzetno atraktivno, jer na njega naro?ito ra?unaju izdavaoci kapaciteta u privatnom smještaju koji zahvaljuju?i upravo tim gostima imaju solidnu popunjenost tokom špica ljeta.
Da se otkazivanje dolaska srpskih gostiju ne o?ekuje, svakako ima svoju osnovu i u onom najpragmati?nijem slijedu stvari, jer na crnogorksoj obali u vlasništvu srpskih državljana ima više od 20 hiljada vikend ku?a i stanova, tako ?e da oni sigurno do?i da ljetuju na našu obalu.
Naravno, o?ekuje se i odgovor Kosova, jer ?e i gosti sa tog tržišta koji decenijama unazad ljetuju na jugu Crnogorskog primorja, prije svega u Ulcinju, ako je suditi po prvim informacijama koje dolaze iz kosovske prijestonice, nastaviti sa tom tradicijom.
Ocjenjuju?i da se kosovska kriza ne?e negativno odraziti na ovogodišnju sezonu, predsjednik Crnogorskog turisti?kog udruženja Predrag Jeluši? kazao je da do sada nije bilo nijednog otkazivanja aranžmana za Crnu Goru, ni sa srpskog ni sa inostranog tržišta.
‘’Ni od jednog predstavnika crnogorskih turisti?kih agencija nemamo informaciju da im je bilo ko otkazao aranžman. Prva prilika da provjerimo kakva je situcija je beogradska turisti?ka berza. Vjerujemo da aktuelna situcija oko Kosva ne?e uticati na sezonu, jer ?e se do ljeta kada dolaze gosti tenzije smiriti’’, ocijenio je Jeluši?.
Direktor HTP ” The Queen of Montenegro” Dragan – Purko Ivan?evi? naglasio je da “ako je Crna Gora i u jednoj oblasti uspostavila korektnu tržišnu utakmicu, to je u turisti?kom biznisu”.
‘’Imamo sigurnu zemlju, a to je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova, što zna?i da svim gra?anima kao i turstima garantujemo sigurnost. Za nas je tako?e interesantno kosovsko tržište sa kojeg gosti masovno dolaze u Crnu Goru, prije svega u Ulcinj.
Na nama je da uslugu i bezbjednost destinacije podignemo na maksimalan nivo i nemamo ?ega da se bojimo, kada je u pitanju i kvalitet i kvantitet u ovoj sezoni. A pri?e da ?e srpski gosti bojkotovati su obi?ne politikanske manipulacije onih koji preko jeftinih politi?kih poena žele da naprave štetu našem turizmu’’, kazao je Ivan?evi?.
Strahovanja regiona su opravdana, a prva na to je ukazala Hrvatska , koja ve? sada zbog zategnutih odnosa na relaciji Moskva – Vašington, te najava mogu?ih produbljivnja krize na Kosovu i nemira u Srbiji, osje?a u otkazivanju aranžmana za uskršnje praznike posebno na italijanskom tržištu.

1