Crna Gora:Prihod od turizma 480 miliona evra

March 2, 2008   | Turizmi / Turizam

 

Mala plaza_ulcinjUkupan prihod od turizma u Crnoj Gori prošle godine iznosio je 480 miliona evra, a u planu je da se ove godine pove?a za oko 15 odsto, objavila je crnogorska Turisti?ka organizacija.

Direktor te organizacije Saša Radovi? izjavio je na konferenciji za novinare na Sajmu turizma u Beogradu da je prošle godine Crnu Goru posetilo 1,1 miliona turista, od ?ega je 37 odsto iz Srbije. Prema njegovim re?ima, u planu je da se ove godine broj turista pove?a za 10 odsto. Ukupan broj no?enja u 2007. godini bio je 7,2 miliona, a u planu je pove?anje od 11 odsto.

Radovi? je kazao da prema novom Zakonu o bezbednosti hrane, koji je usvojen u decembru, turisti koji budu letovali i Crnoj Gori, ne?e mo?i u tu zemlju unositi neograni?ne koli?ine hrane kao do sada. “Vrsta i koli?ina hrane za koju ?e biti dozvoljen unos u Crnu Goru bi?e definisane pravilnikom, koji ?e biti usvojen krajem marta ove godine”, rekao je Radovi?.

Crna Gora: Prihod od turizma 480 miliona evra

On je objasnio da je cilj pravilnika da zaštiti zdravlje ljudi, koje je naro?ito ugroženo u toku letnje turisti?ke sezone, kada se zbog visokih temperatura hrana neadekvatno transportuje. Radovi? je najavio da ?e od ove godine gra?ani Crne Gore, ali i turisti koji u tu zemlju putuju automobilom morati da plate naknadu za zaštitu životne sredine od 10 evra, koja važi za celu godinu. Prikupljena sredstva namenjena su za podsticanje i finansiranje projekta o?uvanja životne okoline.