U skupštini voljom poslanika vlasti, BS i DUA usvojen prostorni plan

March 22, 2008   | Politika

dinosha-vujanoviqGlasovima Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i poslanika Bošnja?ke stranke Kemala Puriši?a i Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše u crnogorskom parlamentu ju?e je usvojen Prostorni plan do 2020.godine. Protiv ovog dokumenta, uz ocjenu da je loš i pisan po diktatu lobija, glasali su poslanici Srpske liste, Socijalisti?ke narodne partije i poslanik Demokratskog saveza Mehmet Bardhi, dok predstavnici Pokreta za promjene, NS-a i DSS-a nijesu prisustvovali glasanju. Na zahtjev opozicije, koji je saopštio poslanik SL Novak Radulovi?, glasalo se prozivkom “kako bi se vidjelo ko je podržao najtužnije štivo koje je došlo u parlament posle ustava”.
Poslanik SL Andrija Mandi? ocijenio je da je Vlada ovakav dokument predložila kako bi imala pokri?e pred me?unarodnom zajednicom.Bardhi_Dinosha
– Poslani?ki klub SL ne?e podržati Prostorni plan jer imamo namjeru da vrlo brzo ?im smijenimo vlast izradimo novi. Parlamentarna ve?ina ?e sigurno usvojiti ovaj akt i nije prvi put da izglasaju nešto suprotno interesima gra?ana ali na nama je da to mijenjamo. Ovaj Prostorni plan je ra?en za tridesetak porodica koje upravljaju Crnom Gorom i kako bi se Vladi obezbijedio što ve?i manevarski prostor da upravljaju svim resursima – kazao je Mandi?.
Najavljuju?i da ni PzP ne?e podržati Prostorni plan, poslanik te partije Branko Radulovi? istakao je da se radi o bezvrijednom papiru, iza kojeg ne stoje interesi gra?ana i pamet Crne Gore, tvrde?i da je ura?en netransparentno.
– Niste zapazili ni seizmiku. Daleko bilo da do?e do zemljotresa, li?no ?ete odgovarati kad po?nu da se ruše zgrade po Budvi – poru?io je on ministru za ekonomski razvoj Branimiru Gvozdenovi?u.
Ministar je odgovorio da je prostorni plan ra?en transparentno te da je javna rasprava doprinijela da se do?e do kvalitetnijih rješenja.
Poslanik SNP-a Vuksan Simonovi? kazao je da Prostorni plan nije u skladu sa zakonom, i da ima puno falinki.
solana bajo sekulic – Na vješt na?in oduzimate nadležnost parlamenta i želite da provu?ete ono što traže energetski i gra?evinski lobiji. Nijesu to lobiji, to je nešto drugo što upravlja Crnom Gorom. Vi ste samo servis tih lobija – rekao je Vuksanovi?.
Gvozdenovi? je zbog tih rije?i negodovao, poru?uju?i Vuksanovi?u da bi “mogao da kaže i ?iji je on servis”.Simonovi? je pojasnio da nije mislio personalno na ministra ve? “na režim koji je u sprezi sa mafijom koja upravlja Crnom Gorom”.
I Predrag Popovi? (NS)smatra da se Prostornim planom oduzimaju nadležosti Skupštini “koja se dovodi u situaciji da verifikuje želje male grupe ljudi koji upravljaju Crnom Gorom”.
Poslanik SNP-a Sr?an Mili? ukazao je da je Skupština trebalo da Vladi vrati Predlog prostornog plana jer ne sadrži obrazloženje. ?itaju?i tekst prostornog plana u kojem se izme?u ostalog isti?e “veliki nedostatak ta?nih podataka, ocijenio je da takav dokument ne može biti osnova za kvalitetno planiranje. On smatra da sjeverni region nije dovoljno kvalitetno obra?en, da poljoprivredi nije dat odgovaraju?i zna?aj dok projekcije razvoja turizma smatra preuveli?anim.Port Milena ulqin
Kemal Puriši? (BS) zapitao se da li je veliki dio korisnih podataka iz Nacrta prostornog plana izbrisan kako bi Vlada obezbijedila sebi više prava da upravlja razvojem i prostorom. Ivan Brajovi? (SDP) smatra da Prostorni plan predstavlja preduslov, pored ostalog, za gradnju autoputa ka sjeveru, jadransko-jonskog puta…
Vasilije Laloševi? (SNP) pitao je i ostao bez odgovora da li neko namjerava da promijeni namjenu ulcinjske Solane ” kako bi nekome ko ju je kupio omogu?io da na tom prostoru gradi ugostiteljske objekte”.
Parlament je usvojio i Predlog studije lokacije “Arsenal” Tivat, kao i odluku o osnivanju nacionalnog savjeta za evropske integracije. Bez prisustva opozicije u ?etvrtom pokušaju za ?lana savjeta RTVCG izabran je Blagota Erakovi?. Slobodan Dragovi? reizabran je za zamjenika generalnog sekretara Skupštine. Usvojena je i Odluka o formiranju Komisije za kontrolu privatizacije. Skupština je konstatovala ostavku Gorana Kneževi?a na mjesto ?lana Savjeta Centralne banke.
V.RADENOVI?

Umalo tu?a

U Skupštini je u zadnjem trenutku izbjegnut fizi?ki obra?un izme?u Božidara Vuksanovi?a (DPS) i Branka Radulovi?a (PzP). Sve je po?elo Radulovi?evom tvrdnjom da mu nije jasno u ?ije ime Vuksanovi? istupa. Poslanik DPS je odgovorio da govori u svoje ime, a Radulovi? sa mjesta dobacio “znam ja da ti istupaš u ime kartela, sram te bilo”. Vuksanovi? je na to uzvratio tri puta govore?i Radulovi?u “džukelo jedna”. Prokomentarisao je i da je Radulovi? nevaspitan i da su ” neki poslanici pod uticajem svojih navika”.
– Za to što si mi rekao i majku ti i oca, jesi li ?uo – odbrusio je Radulovi?, nakon ?ega su krenuli jedan prema drugom ali su ih partijski tabori umirili, a onda je uslijedila polu?asovna pauza da se smire strasti.

(In)direktno priznanje Kosova
Poslanik DSS-a Ranko Kadi? optužio je Vladu da kroz Prostorni plan želi da prizna nezavisnost Kosova. Pri?itao je dio dokumenta u kojem se kaže da u vezi nacionalnog parka Prokletije “treba sara?ivati sa Albanijom i Srbijom-Kosovom”, naglašavaju?i da u Nacrtu prostornog plana Kosovo nije pominjano.
– Ho?e li Skupština smjeti da na ovaj na?in prizna lažnu državu Kosovo – zapitao se on.

www.dan.cg.yu

http://wikimapia.org/