Në Ulqin ndërtohet xhami për një mijë faltor

June 18, 2008   | Lajmet / Vijesti, Shoqëria / Društvo

Në Ulqin ndërtohet xhami për një mijë faltorKa nisur grumbullimi i mjeteve financiare për ndërtimin e xhamisë në Fushë të Ulqinit.Xhamia do të jetë shumë funksionale: 1 mijë vende për falje, vend për mirëmbajtjen dhe pregaditjen e xhenazes (gasulhanja), mejtep, bibliotekë,sallë, kafiteri, vende për parkim etj.
Deri më tash është blerë trolli i xhamisë dhe është punuar projekti ideor.Lusim Allahun Fuqiplotë që çdo ndihmë tuajën ta radhisë në vepra të mira.
BASHKËSIJA ISLAME E ULQINIT-ISLAMSKA ZAJEDNICA ULCINJ


Xhirollogaria:510-12295-15

Informatat në tel/fax:

Tel/fax:+382 30 413-257
Mobil :+382 69 037-681
Mobil :+382 69 473-400