Skupštinske patike: Mehmet Bardhi (demokratski savez u crnoj gori)

June 27, 2008   | Politika, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam

Kryetari i LD në MZ, Mehmet Bardhi,UlqinŽmurka mi je bila omiljeni sport
Stoni tenis i šah su igre mojega zadovoljstva. Lopta?ke sportove nijesam volio. U jezero, kako ko. Šahovska liga parlamenta. Pomjerali kralja. Navijao za Partizan i RK Borac
Dugo, dugo smo se dogovarali sa Mehmetom da “usko?i u patike”. Volja nije bila sporna. Obojica smo željeli pri?u za novine, ali obaveze poslanika Demokratske unije Albanaca, što u vezi sa politikom, što zbog izgradnje ku?e, odlagale su susret. No, došao je i taj momenat. Susret sa ?ovjekom kojega ne poznajete a znate i u nekim stvarima se ne slažete bio je iskren i topao. Razgovor na sportske teme, ?esto je odlazio u svakodnevnu politiku, u odnose unutar crnogorskog društva. Pri?a je lelujala iznad Kosova, Srbije, vra?ala nas na teška djetinjstva, na ?obanovanje po planinama, na sli?nosti balkanskih naroda, na Mehmetovo robovanje, na, na… Nije bilo teme koje se nijesmo doticali. No, o sportu, o svojim patikama Mehmet filozof, ili Mehmet politi?ar pri?ao je originalno, do?aravaju?i te neke njegove sportske poduhvate.MEHMET BARDHI_23
-Ja nijesam ?ovjek sporta. Nijesam ni za koji sport bio predodre?en. Bez talenta i volje da se bavim loptom, po?eo je Mehmet na temu o sportu, i vratio film u ranu mladost. Period kada je, iako iz imu?nije porodice u svom kraju, ?uvao ovce od Skadarskog jezera do vrha Rumije.
– Nije bilo mjesta igrama u mojem djetinjstvu. Naro?ito ne lopta?kim sportovima, jer za loptu, da budem iskren, podugo u mojoj mladosti nijesmo ni znali, a kasnije me lopta i nije zanimala.
MEHMET BARDHI_22A šta te je zanimalo?
– Kao dje?a?i? igrao sam sa društvom na obali Jezera kik ( kike), pa geber (gaberr), singel (singel). To su igre moje Krajine ostroske. Kik se igra kamenom, za geber i singel rekviziti su drva. Mnogo su to društvene igre. Razvijaju drugarstvo, kolektivizam, razmišljanje, brzinu i snalažljivost. To sam volio da igram, mada nijesam bio me?u boljima. Da, igrali smo i žmurke. To je prava igra za izgra?ivanje snalažljivosti, brzine, vještine. Jako sam volio igrati žmurke, ali najviše sam se bavio knjigom, pri?a Mehmet i prisje?a se školovanja. Me?utim, prisje?a se tako?e i prve lopta.
– To je bila krpenja?a, a kada bi nekome roditelji, ovo tek kasnije, kupio pravu loptu, moje društvo je bilo veoma radosno. I ja sa njima, naravno.
Listaju?i knjigu života Bardhi odlazi u Uroševac i nastavlja školovanje u U?iteljskoj školi.
-Tamo sam ve? pomalo igrao lopte. Nijesam igrao nego, u nedostatku igra?a, stajao na golu. Branio tobože. I to sam radio loše, ali nijesam se mogao izdvajati od drugih. Zna?i, fudbal nijesam volio.
A košarku?MEHMET BARDHI_24
– Ni košarku. Nešto sam kao u?enik možda pokušavao, ali nije išlo. Nijesam se naigrao košarke, ni odbojke, rukometa… Odbojku sam malo i igrao, kako u Uroševcu tako kasnije u Koštanjici. Najviše smo u Koštanjici igrali odbojku, možda iz razloga što su male ravne površine bile nedovoljne za ozbiljno loptanje. Sje?am se kako smo umjesto mreže naj?eš?e razapinjali kanap i probali da ozbiljnije igramo odbojku, kaže Mehmet i napominje da nije imao nekog ko bi ga zadivio iz svijeta sporta. No, rukomet je op?inio, više od drugih lopta?kih sportova našeg sagovornika. Rukomet je nekako i razumijevao. Možda zbog okruženja, tek…
-Dok sam se školovao u Uroševcu, Borac je igrao odli?an rukomet. Nijesam uspio da nau?im pravila, ali sam bio redovni na tribinama kada je Borac igrao kod ku?e. Stvarali smo pravu atmosferu koja je naše ljubimce nosila ka uspjesima. Bio sam dobar, ali samo navija?.
Zna?i, navijao si za Borac?
-Jeste u rukometu, a u fudbalu sam navijao za Partizan.
Samo navijao?
-Da, više ne navijam. Od kada nema one velike države, ne navijam ni za koga. Rijetko gledam sport. Slobodno vrijeme naj?eš?e trošim ?itaju?i i ku?u zidaju?i.
mehmet bardhiKnjiga se slaže, sje?anja naviru.
-Nakon U?iteljske škole u Uroševcu otvorila se fakultetska knjiga. Priština je bila grad i ja u njemu. Sve je bilo druga?ije. Mene je zanimala književnost i novinarstvo. Tamo sam u?estvovao u osnivanju lista na albanskom jeziku Novi svet (Bota e re) kao i osnivanju i ure?ivanjuškolskog ?asopisa Po?eci (Fillmet). Kasnije je bilo malo vremena za sport.
Zbog ?ega?Mehmet Bardhi1
– Pa, nakon završetka studija došao sam da radim u ulcinjsku srednju školu. Profesorovao sam i nakon samo nekoliko godina zaglavio na robiji. Proglašen sam politi?ki nepodobnim albanskim iredentistom. Pogodio sam robiju u nemogu?im uslovima. Nije bilo mjesta da se pošteno naspavam, da kao normalan ?ovjek živim. Svega je nedostajalo, a kamoli sporta.
Mehmet je dobar pripovjeda?. Vesele je prirode, pa mu je robija lakše pala. Njegov optimizam i vje?ita borba, kao i znatiželja nau?ili su ga novom sportu. Šah i stoni tenis su, ipak, sportovi u kojim se Bhardhi dosta dobro snalazio.
– Još kao osnovac zapamtio sam pri?u o šahu. Možda sam ponekad i neku partiju odigrao, zapamtio kako se kre?u figure, ili sam se toga sje?ao. U školi smo, sje?am se, imali jednu garnituru, koja je brzo neznano nestala. Kasnije, u Uroševcu sam razmišljao o šahu i organizovao se do garniture. ?ak smo uspjeli da upravnika ubijedimo da kupi šahovske garniture i stonoteniske stolove.
Bardhi_MedojevicIgrao si i stoni tenis?
-Jesam, igram ga i dan-danas. Šah i stoni tenis igram veoma dobro za moje godine.
Pa, što nijesmo po?eli pri?u od šaha i stonog tenisa?
– Ho?u da iznenadim ?itaoce. Da poentiram na kraju. Taman kada pomisle da nemam ništa zajedni?ko sa sportom, kažem nešto novo, a to je da dobro igram stoni tenis i šah.
Šahisti i stonoteniseri nerijetko igraju u novac?
– Ne, ja nikada ništa nijesam igrao u novac, niti sam se kladio. Tako ni moje sportske vještine nikada mi nijesu donijele ni dinara zarade, kaže Mehmet.bardhi_dinosha
Bardhi je ro?en na jezerskoj obali, na kraju, kako Krajinci znaju da kažu, njive. Na pitanje kada je nau?io da pliva on kaže: – I ne sje?am se. Bilo je to veoma rano.
U kakvim kostimima ste se kupali na Jezeru?
– U onim kokve se zadese. Nije bilo kostima, ali kupali smo se u odje?i u kakvoj se zadesimo. Ponekad i goli, što da ne, nije se zbunio albanski mislilac koji ima odgovor na svako pitanje. Nerijetko odgovara i na misli. Odgovara i napominje da mu je veoma bitan interes albanskog naroda. On je albanski nacionalista.
– Ja poštujem ljude koji se bore za interese svojega naroda, a ja sam Albanac iz Crne Gore.
Put za Skoplje
koalicioni bardhiMehmet je, u ranoj mladosti, volio Partizan. Išao na utakmice kada je ovaj klub igrao blizu Kosova. Bilo je i zanimljivih putovanja.
– Gostovao Partizan u Skoplju i mi u?enici U?iteljske škole iz Uroševca pobjegnemo sa nastave i odemo da gledamo utakmicu. Uprava škole se našla na mukama: niti nam oprostiti, niti nas isklju?iti. I u vozu smo pravili neke incidente. Nijesmo svi ni para imali da platimo prevoz, a to je tada bio prekršaj, sje?a se Mehmet.

Pomjerili kralja
Rijetko šahisti lukave, ali i to se doga?a. Jedan takav detalj nam je ispri?ao Bardhi.Bardhi_Dinosha
– Organizovana šahovska simultanka u U?iteljskoj školi. Došao, ne sje?am se imena, neki srpski šahista i okre?e krugove. Otpadamo jedan po jedan, a neki se i drže. Riješimo da pomjerimo figuru, ra?unamo ne?e primijetiti. Kako da zapamti toliko krugova sa tridesetak igra?a? ?utimo i ?ekamo, kad on kaže: “De?ki, da li su ove figure stajale ovako? Kao da ih je neko pomjerao?” Pogledasmo se i kroz zube negirasmo njegovu opasku i vratismo kralja na istinsku poziciju. Nijesmo se mogli na?uditi kako je sve zapamtio.
MEHMET BARDHI_DANIdeja
– Veseline, znam da ?eš podržati da napravimo Ligu crnogorskog parlamenta u šahu. Evo, ti da nas medijski podržiš, pa i da nabaviš neki pehar, ako kažeš i da probamo. Mislim da se slažeš, usred pri?e o patikama predložio je Mehmet Bardhi.
Dogovor je postignut. Napravi?emo Ligu Skupštine Crne Gore u šahu.
Dovoljno je desetak zaljubljenika u drevnu igru i garancija da ne?e odustati, bez obzira na rezultat tokom takmi?enja.
Dakle, poslanici-šahisti, rukavica je ba?ena. Prijavite se!
Veselin Drljevi?
Izvor / Dan


Apatin, Aran?elovac, ?uprija, ?a?ak, ?apljina, ?itluk, Šabac, Šipovo, Široki Brijeg, Žep?e, Živinice, Ba?ka Palanka, Banja Luka, Banovi?i, Be?ej, beograd, Biha?, Bijeljina, Bor, Bor?a, Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Šamac, Bosanski Brod, Bosanski Novi, Br?ko, Bužim, Bugojno, Cazin, Crna Gora, Derventa, Doboj, Donji Vakuf, Drvar, Dubrovnik, Fo?a, Fojnica, Glamo?, Goražde, Gornji Milanovac, Gornji Vakuf, gostivar, Gra?anica, Grada?ac, Gradiska, Grahovo, Hadži?i, Ilidža, In?ija, Jablanica, Jagodina, Jajce, Kakanj, Kalu?erica, Kikinda, Klju?, Konjic, Kotor Varoš, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Kula, Kupres, Laktaši, Lazarevac, Leskovac, Livno, Ljubinje, ljublana, Ljubuški, Loznica, Lukavac, Maglaj, Mladenovac, Modri?a, montenegro erlajnz, mostar, Mrkonji? Grad, Neum, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Novi Travnik, Obrenovac, Odžak, ohrid, Orašje, Pale, Pan?evo, Para?in, Pirot, Požarevac, Podgorica, Priboj, Prijedor, Prokuplje, Prozor, pula, rijeka, Ruma, Sanski Most, Sarajevo, Senta, serbija, sibenik, skopje, Smederevo, Smederevska Palanka, Sokolac, Sombor, split, Srebrenica, Srebrenik, Sremska Mitrovica, Stolac, Struga, Subotica, Temerin, Tesli?, tetovo, Travnik, Trebinje, tuzla, Užice, ulcinj, Valjevo, Velika Kladuša, Višegrad, Visoko, Vitez, Vogoš?a, vojvodina, Vranje, Vršac, Vrbas, zadar, Zagreb, Zaje?ar, Zavidovi?i, Zenica, Zrenjanin, Zvornik,copacabana ulcinj, hôtels, hotel ulqin, Kosova, Mali i Zi, Maqedonija, Montenegro, montenegro tourisme plage, montenegro ulcinj, Shpallje Falas, Shpallje Falas per shitjen e shtepis se juaj, Shpallje Falas per villat e juaj, Shpallje Falas Real Estate, Shpallje Falas turistike, shqiperija, tourisme, Ulci?, ulcinj, ulqin, ulqin hotel, ulqini, ulqini 2007,Ada Bojana, Alba?czyk, Cita di Dolcino, Copacabana, Czarnogóra, Czarnogórzec, Don Kichota, Ma?a Pla?a, Mandra, MIGUEL DE SERVANTES, pó?wyspy Marjan, Pla?a Valdanos, Rzeka Bojana, Shas / Šas / Sva?, Ulci?, Ulcinjsk? Riwier?, Wielka Pla?a, Wyspa Bojana,GORA,??????????,???????,??????????, ?erná Hora,TO ULCINJ / ULQIN,MONTENEGRO, Czarnogóra, Muntenegru, ????? ????, Montenegró,Adelina Isamajli, Albaniku, Artana, Bujanoci, Burimi, Dardana, Dardanë, Deçan, Dibra, Drenas, Drenasi, Ferizaj, Ferizaji, Fushë Kosova, Fushë Kosovë, Gjakova, Gjakovë, Gjilan, Gjilani, Gostivari, Istog, Istog·, Kaçanik, Kaçaniku, Kastrioti, Kërçova, Klina, Klinë, Kumanova, Leposaviq, Leskovci, Likova, Lipjan, Lipjani, Malisheva, Malishevë, Manastiri, Medvegja, Mitrovica, Mitrovicë, Novobërdë, Obiliq· Rahovec, Ohri, Peja, Pejë, Podujeva, Podujevë, Presheva, Prishtina, Prishtinë, Prizren, Prizreni, Rahoveci, Sharri, Sharri (Kosovë), Shkupi, Shtërpca, Shtërpcë, Shtime, Skënderaj, Struga, Tetova, Theranda, Therandë, Triumf Riza, Veleshta, Viti, Vitia, Vushtrri, Vushtrria, Zubin Potok, Zubin Potoku, Zveçan, Zveçani,villa à louer à ulcinj, location de vacance, location saisonnières, louer villa,location de vacance, Locations vacance, hébergements vacances, locations villa, logements de vacances, location maison avec piscine, Location vacance, locations de vacance, hébergements de vacances, location villa, locations entre particulier, logements vacance, vacances à Monténégro - location à Ulcinj ,location de bigorre.