Velika plaža privla?i investiture

December 8, 2008   | Turizmi / Turizam

La Grande plage (Velika plaža) d’UlcinjAutori projekta za turisti?ki kompleks kod ulcinja zadovoljni rezultatima
Kan – Potencijali Velike plaže lako mogu privu?i vode?e svjetske investitore, a taj prostor treba razvijati u skladu sa principima održivog razvoja, ocijenili su predstavnici holandske kompanije Van Den Oever Zaaijer & Partners.
Rješenje te holandske kompanije za projekat ulcinjske Velike plaže izabrano je kao najbolje na konkursu Ministarstva za ekonomski razvoj.
Predstavnik Van Der Oever Zaaijer end Partnersa, Pol van Vijk, kazao je da njihov projekat maksimalno poštuje principe održivog razvoja i uklapa se u prirodni ambijent Velike plaže.
– Velika plaža je veoma specifi?an i predivan prostor, ?iji su pojedini djelovi možda naruženi, ali smo u našem projektu pokušali da ih rehabilitujemo i vratimo njihovu ljepotu – saopštio je Van Vijk.
On je podsjetio da Veliku plažu okružuju bujna vegetacija i more, kao i da bi taj prostor trebalo maksimalno iskoristiti jer postoji mogu?nost njegovog razvoja.
– Naš cilj je da napravimo strukturu urbanog dizajna, a svakako u sve to treba uklju?iti i lokalno stanovništvo. Nije bitno da li ?e se graditi rezidencijalni kompleksi ili hoteli, ali treba izvu?i maksimum koji Velika plaža može ponuditi – smatra Van Vijk.
Izvor / MINA-BUSINESS