Isat Jakupi, specijalista interne medicine iz Ulcinja:

December 31, 2008   | Lajmet / Vijesti

isat-jakupiŠta bi bili prioriteti gra?anima da su ministri?
– Crna Gora se, po svemu sude?i, samo deklarativno zalaže za poštovanje svih prava manjina. Kada to kažem mislim prije svega na nedovoljnu implementaciju Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Kada bih bio u poziciji ministra za manjine, moj prioritet bio bi, prije svega, da manjine budu proporcionalno zastupljene u organima državne uprave, što nažalost, mora se priznati, danas nije slu?aj. Sve dok se to ne dogodi ne može se govoriti o poštovanju manjinskih prava u Crnoj Gori. Tako?e, smatram da bi mnogo više trebalo raditi na zbližavanju manjinskih naroda i zajedni?koj strategiji unapre?enja odnosa koji, siguran sam, moraju biti na višem ivou nego što su sada. U svakom slu?aju, ko god bio ministar ima mnogo posla ako iskreno želi da se uhvati u koštac sa svim problemima koji optere?uju naše društvo.
Izvor / DAN